odcisk

Adres 

ABC Distribution
ZAC des petits carreaux – 3 avenue des Violettes
94386 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX – FRANCE

Telefon & Fax

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod numerem telefonu 0033 1 43 77 73 09 lub faxem 0033 1 43 77 73 08

Email

Możesz również do nas napisać na adres: contact@abcosmetique.com

Zgłaszanie nielegalnych  treści

Zgodnie z art. 6-I-7 francuskiego prawa LCEN (Loi pour la confiance dans l’economie numerique) z 21 czerwca 2004 dotyczącego handlu elektronicznego, ABC Distribution daje możliwość zgłaszania  treści mogących naruszyć art. 24 ust. 5 i 8 prawa o wolności prasy z 29 lipca 1881 roku, a także art.  227-23 Kodeksu Karnego dotyczącego apologii zbrodni przeciw ludzkości, podżegania do nienawiści rasowej, czy też pornografii dziecięcej.

By zgłosić nielegalne treści prowadzącemu stronę ABC Distribution, wystarczy wysłać e-mail na adres contact@abcosmetique.com precyzując:

– stronę z której pochodzi nielegalna treść,

– treści uznane za nielegalne,

– datę kiedy odkryli Państwo treści uznane za nielegalne,

– dane osobowe (nazwisko i kompletne dane kontaktowe).

ABC Distribution przypomina, że LCEN karze wszystkie nadużycia pod karą rocznego pozbawienia wolności i grzywną 15.000 €.

ABC Distribution
SAS au capital de 701 000 EUR
RCS Créteil B 439 749 615
SIRET 43974961500019
Code APE : 4645Z
Identification intracommunautaire FR 66 439749615
Téléphone : + 33 (0) 1 43 77 73 09
Fax : + 33 (0) 1 43 77 73 08

RCS

ABC Distribution
SAS au capital de 701 000 EUR
RCS Créteil B 439 749 615
SIRET 43974961500019
Code APE : 4645Z
Identification intracommunautaire FR 66 439749615
Téléphone : + 33 (0) 1 43 77 73 09
Fax : + 33 (0) 1 43 77 73 08

Prawa autorskie

Wszystkie elementy; w tym teksty, rysunki, zdjęcia, ilustracje umieszczone na stronie internetowej  ABC Cosmétiques, chyba  że postanowiono inaczej, są własnością  ABC Cosmétiques.

Bank zdjęć Paul Morel

Marka Elite i jej pochodne są własnością Elite Licensing Company SA

Zgodnie z francuskim prawem dotyczącym własności intelektualnej (Code de la propriété intellectuelle), regulacjami prawnymi obowiązującymi we wszystkich krajach, jak i z konwencjami międzynarodowymi, wszelkie oświadczenia i / lub powielanie, całkowite lub częściowe, któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, wykonane bez uprzedniej pisemnej zgody ABC Cosmétiques i autorów zaangażowanych jest zabronione.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z francuskim prawem nr 78-17 z 6 stycznia 1978 dotyczącym technologii informatycznych, baz danych i swobodnego dostępu do informacji, strona została zgłoszona do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (Commission Nationale Informatique et Liberté) pod numerem 1703321v0. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także ich modyfikacji, poprawiania i usuwania, kierując pisemną prośbę na adres mailowy:

ABC Distribution
ZAC des petits carreaux – 3 avenue des Violettes
94386 BONNEUIL SUR MARNE CEDEX – FRANCE

Dyrektor publikowanych treści

Alexandra Breit

Hosting

Site Ground

Rozwój strony internetowej

DigitaWeb
11 rue Chateaudun 75009 Paris
Tél. : 06 60 14 06 44
Mail : agence@digitaweb.com